Šta će biti s kućom?

Niskoenergetske kuće

Niskoenergetske kuće temelj su primene održive gradnje, počevši od građevinskog materijala čija proizvodnja ne opterećuje okolinu, preko njihove energetske efikasnosti i racionalnog trošenja energenata tokom životnog veka, pa sve do racionalnog upravljanja otpadom.

Osim toga, niskoenergetske kuće (u čiju grupu spadaju i pasivne kuće) pružaju visok stambeni komfor s prijatnom klimom tokom cele godine bez standardnih sistema grejanja i hlađenja, uz vrlo niske troškove na energenata.

Prema gruboj podeli, po postignutim uštedama u niskoenergetskoj kući se za zagrevanje koristi svega 40 kWh/m2 godišnje, što je ekvivalent od 2,7 litara lož ulja po m2 godišnje ili 6 kg/m2 godišnje drvnih peleta.

Niskoenergetske kuće po pravilu koriste najefikasniju toplotnu izolaciju, energetski efikasnu stolariju, niske nivoe propuštanja vazduha i rekuperaciju u ventilaciji za manje energije potrebne za grejanje i hlađenje. Mogu se takođe koristiti i standardi prema pasivnim solarnim tehnikama dizajna ili aktivne solarne tehnologije, kao i tehnologije za recikliranje toplote iz vode koja je korišćena kod tuširanja ili u mašini za pranje sudova.

Korak dalje ide pasivna kuća, koja godišnje troši svega 15 kWh/m2.

Nulta kuća samostalno dostiže punu energetsku pokrivenost, a u nekim slučajevima može proizvoditi i viškove energije.

U Nemačkoj, na primer, postoji preko 150.000 različitih pasivnih kuća, kako pojedinačnih domaćinstava i kuća u nizu ili manjih stambenih zgrada, što ne začuđuje budući da je u Nemačkoj realizovan sistem podsticaja pasivnoj gradnji, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, a koji uključuje povoljne kredite i dodatne subvencije.

U Austriji je do sada realizovano nekoliko hiljada pasivnih kuća. Ukupna cena gradnje pokazala se 20% većom nego u slučaju klasične gradnje, a nakon isteka perioda amortizacije očekuju se velike postignute uštede.

Nažalost, u Srbiji za sada ne postoje direktni podsticaji za izgradnju ovakvih ili sličnih objekata.

Pasivne kuće

Pasivna kuća je objekat u kojem se zahvaljujući principima pasivne gradnje i primeni načela energetske efikasnosti postiže prijatna atmosfera bez posebnog sistema grejanja i klimatizacije. Maksimalna potrošnja pasivne kuće uz zadovoljenje primarnih energetskih potreba uključujući toplu vodu i struju, ne bi trebalo da pređe 20 kWh/m2 godišnje.

Pasivne kuće obično troše oko 15 kWh/m2 odnosno i do 80-90% manje energije od klasične niskoenergetske kuće, a ta to su zaslužni uklanjanje toplotnih gubitaka i maksimizovanje slobodnog dobitka energije.

Prozori pasivne kuće, na primer, treba da imaju trostruko ostakljenje, s low-e premazom, da budu punjeni argonom, prekinutim termičkim mostom, a vrata treba da imaju dobar koeficijent prelaza toplote i dobro dihtovati, čime se znatno smanjuju toplotni gubici kao i potreba za grejanjem. U pasivnoj kući, debljina izolacije bi trebala iznositi od 25 do 40 cm (zavisno od materijala gradnje).

Za snadbevanjem svežim vazduhom brine se sistem mehaničke ventilacije koji putem izmene toplote, gde izlazni i potrošeni vazduh iz unutrašnjosti na višoj temperaturi može preneti i do 80% svoje toplote na ulazni vazduh. Drugim rečima, ako je vazduh u prostoriji 20°C, a temperatura okoline 0 °C, temperatura ulaznog vazduha se može podignuti i na 16°C. Proces je u letnjim mesecima obrnut, tako da izlazni vazduh preuzima toplotu ulaznog vazduha, održavajući prijatnu temperaturu u prostorijama bez potrebe za klima-uređajem.

Kako bi se dodatno unapredila energetska nezavisnost pasivne kuće, moguće je ugraditi sistem grejanja s toplotnom pumpom, koji zahvaljujući činjenici da zemlju na određenoj dubini odlikuje konstantna temperatura – nezavisno od godišnjeg doba, ukopavanjem cevi i cirkulacijom vode može obezbediti sistem grejanja i pripremu potrošne tople vode.

Osim toga, Sunčeva energija je besplatna, pa se pored pasivnog korišćenja može koristiti i aktivno: u solarnim kolektorima za zagrevanje vode i u fotonaponskim ćelijama za proizvodnju električne energije.

Glavna ideja pasivne gradnje je korišćenje sunčeve energije za grejanje kuće u zimskom periodu i sprečavanje upada sunčevog zračenja u letnjem periodu kako bi se smanjila potreba za hlađenjem.

Inače, na potrošnju energije u kući utiču lokacija, orijentacija, oblik, pozicija i veličina prozora, roletne, raspored prostorija, prisustvo vegetacije u okolini kuće i dr.

Izgradnja pasivne kuće je skuplja oko 20% u odnosu na klasičnu, međutim treba imati u vidu da takva kuća ima smanjenu potrošnju toplotne i energije za hladjenje, pa su kotlovi i rashladne jedinice manjeg kapaciteta, što podrazumeva i niže investicione troškove za kotlove, radijatore i rashladne jedinice.

Kuće nulte energije

Kuća nulte energije je objekat s nultom neto energetskom potrošnjom i nultom neto emisijom ugljen dioksida godišnje. S obzirom da su obnovljivi izvori energije primenjeni na objektu uglavnom sezonski, u praksi kuća nulte energije periodično energiju dobija iz energetske mreže, a periodično proizvodi energiju koju šalje u energetsku mrežu; iako postoje i vrste kuća nulte energije koje su u potpunosti odvojene od mreže. Energija se unutar kompleksa proizvodi uz pomoć različitih sistema za iskorišćavanje obnovljivih izvora energije koji ne zagađuju okolinu pa kuća nulte energije ima vrlo nisku emisiju CO2 u atmosferu.

Postoji više različitih definicija kuće nulte energije:

Nulta neto potrošnja energije unutar kompleksa (net zero site energy use) – količina energije proizvedena unutar kompleksa koristeći obnovljive izvore energije jednaka je količini energije koja je potrošena unutar kompleksa. Ovom definicijom se definiše kuća nulte potrošnje u SAD-u .

Nulta neto potrošnja izvorne energije (net zero source energy use) – kuća proizvodi istu količinu energije koju i potroši, a uz to mora proizvesti i energiju koja se troši prilikom transporta energije do kuće. S obzirom da ovaj tip u kalkulaciju uzima i gubitke prilikom prenosa električne energije, ova vrsta kuće nulte energije mora generisati više električne energije od kuće sa nultom neto potrošnjom energije unutar kompleksa.

Nulta neto energetska emisija (net zero energy emissions) – izvan SAD i Kanade, kuća nulte energije definiše se kao kuća sa nultom neto energetskom emisijom, što se naziva još i kao kuća bez ugljeničkog otiska ili kuća bez emisija. Pod ovom definicijom podrazumeva se balansiranje emisije ugljen dioksida koja je generisana upotrebom fosilnih goriva unutar ili izvan kompleksa sa količinom energije koja je unutar kompleksa proizvedena koristeći obnovljive izvore energije. Ostale definicije ne uključuju samo emisije ugljen dioksida u fazi korišćenja kuće, već se dodaju i emisije nastale prilikom konstruisanja i izgradnje kuće. Postoje još i debate oko toga trebaju li se u kalkulaciju uzeti i emisije nastale zbog prenosa energije prema kući i iz kuće natrag u mrežu.

Nulta neto cena energije (net zero cost) – U ovom tipu kuće cena kupovne energije je balansirana sa cenom energije koja se prodaje mreži, a generisana je unutar kompleksa. Ovakav status zavisi od toga kako distributer energije nagrađuje generisanje energije unutar kompleksa (isplata, kompenzacija, ili nešto drugo).

Nulta potrošnja energije van kompleksa (net off-site zero energy use) – Prema ovoj definiciji kuća bi se mogla smatrati kućom nulte energije i u slučaju kad je 100% energije koju kupuje generisano pomoću obnovljivih izvora energije, čak i ako su ti izvori energije van kompleksa.

Odvojena od mreže (off-the-grid) – Kuće nulte energije koje su odvojene od mreže, tj. nisu priključene ni na jedan izvor energije koji nije unutar kompleksa. Takve kuće zahtevaju distribuiranu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i pripadajuće kapacitete za akumulaciju te energije (za slučaj kad sunce ne sija, vetar ne duva i slično).

Autonomne kuće

Autonomna (nezavisna) kuća (eng. autonomous building) je zamišljena da normalno funkcioniše nezavisno od infrastrukturne podrške spolja. Prema tome nema priključka na mrežu za distribuciju električne energije, vodovod, kanalizaciju, komunikacionu mrežu, a u nekim slučajevima nema ni priključka na javne saobraćajnice.

Autonomna kuća je mnogo više od energetski efikasne kuće – energija je u ovom slučaju samo jedan od resursa koje je potrebno dobiti iz prirode.

Kuće sa viškom energije

Kuća sa viškom energije (engl. energy plus house) je kuća koja u proseku tokom cele godine proizvede više energije koristeći obnovljive izvore energije nego što je uzme iz spoljnih sistema. Ovo se postiže upotrebom malih generatora električne energije, niskoenergetskih tehnika gradnje poput pasivnog solarnog dizajna kuće te pažljivog izbora lokacije za kuću.

Mnoge kuće sa viškom energije su gotovo identične tradicionalnim kućama, a samo koriste najefikasnija energetska rešenja (aparati, grejanje, …) u celom objektu.

U nekim razvijenim državama distributeri električne energije kupuju višak energije iz takvih kuća i tim pristupom kuća umesto troška predstavlja izvor prihoda za vlasnika.

A kakva su iskustva kod nas? Da li imate dovoljno energije da pogledate ovu priču: Slučaj solarnih panela?

Imamo ogroman problem sa očajnim kvalitetom vazduha gotovo svuda, osim tamo gde merenje ne radi

Agencija za zaštitu životne sredine je objavila Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji u 2018. godini. Imamo ogroman problem sa očajnim kvalitetom vazduha gotovo svuda, osim tamo gde merenje ne radi.

Najveći problem je zagađenje suspendovanim česticama, a najveći zagađivač je neefikasno grejanje lošim gorivom u lošim uređajima.

Prvo, želimo da ukažemo na dve veoma važne stvari koje odslikavaju da se u Agenciji radi:

  • Procenat analizatora sa raspoloživošću satnih vrednosti većom od 90% porastao je sa 22% na 48%. Uverljivo najveća raspoloživost merenja u poslednjih pet godina postignuta je, koliko je nama poznato, bez povećanja budžeta. Bravo za zaposlene koji se bave ovim poslom! I dalje možemo čežnjivo da gledamo na rezultate iz 2011. 2012. i 2013. ali evo i velikog pozitivnog pomaka.
  • Analiza jonskih vrsta u PM 2.5 česticama sa uzoraka sa stanice Beograd-Stari grad je objavljena. Javnosti je potrebno detaljnije tumačenje ovih rezultata ali je to svakako korak u dobrom smeru.

Nastavljen je trend prikaza većeg broja informacija koji uključuje i indikativna merenja.

Ovaj izveštaj je zasnovan na velikom radu koji se ne obavlja u sjajnim uslovima. Bravo za sve one koji pripremaju podloge za ovaj izveštaj!

Ogroman prostor za poboljšanje vidimo u načinu na koji se predstavljaju informacije onima koji nemaju dovoljno vremena da čitaju a to je uverljiva većina i običnih građana i onih koji donose odluke. Pozivamo sve one koji o tome odlučuju da se hitno izmeni način na koji se predstavljaju ove informacije.

Pružamo vam čitanje ovog izveštaja u ključu koji je nekada davno dao veliki Dragoslav Andrić: LINK

Upravljanje otpadom? Šta mi teško?!

Zbrinjavanje otpada je jedan od bitnih imperativa brige za okolinu. Količina otpada se može značajno smanjiti recikliranjem onih materijala koji to dozvoljavaju. Na taj način smanjuje se potrošnja sirovina, te potrošnja energije, a istovremeno se zapošljavaju i novi radnici.

Smanjite količine otpada koji generišete. Izbegavajte jednokratnu upotrebu materijala, ambalaže, proizvoda. Koristite ih više puta. Kada to nije moguće, nastali otpad sortirajte i odlažite odvojeno gde god je to moguće. Omogućite njegovu bržu i kvalitetniju reciklažu.

Tako čuvamo okolinu i štedimo energiju.

Takođe, kupujte proizvode izrađene od recikliranog materijala. Njihova izrada zahteva manje količine energije (za neke proizvode koristi se i 95% manje energije).

Ne koristite kese ili ih koristite više puta. Još bolje, držite se starig dobrih cegera.

Otpad sortirajte i odlažite ga u za to predviđene kontejnere.

Elektronski i električni otpad odlažite posebno.

Kupujte veća pakovanja proizvoda koje redovno koristite. Na primer, za proizvodnju jedne boce od 1,5 litre potroši se manje energije nego za 3 boce od 0,5 litre, a generiše se i manje otpada.

Pre nego što se odlučite za kupovinu novog uređaja, pokušajte da popravite stari i ponovo (is)koristite.

Kada god je to moguće, koristite baterije koje se mogu više puta ponovo puniti.

Veliki deo vašeg kuhinjskog otpada predstavlja tzv. biootpad i može se pretvoriti u vredan kompost, koji će vrlo efikasno zameniti veštačka đubriva u vašoj bašti ili voćnjaku.

Recikliranje papira je najstariji postupak reciklaže. Sistem odvojenog sakupljanja papira i kartona najrazvijeniji je i najbolje organizovan u Srbiji u poređenju s ostalim reciklabilnim materijalima. Ono što Vi možete učiniti je prikupljanje papira u domaćinstvu i njegovo odvojeno odlaganje (u odgovarajući kontejner sakupljača papira u vašem komšiluku, koji često možete pronaći uprkos nedostacima posuda za druge materijale).

Plastičnu ambalažu, kao i limenke, od pića i napitaka možete vratiti u supermarket ukoliko je tamo već postavljena posuda za njihovo odvojeno sakupljajnje od strane ovlašćenog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Postupkom recikliranja starih boca dobijaju se sirovine za proizvodnju novih boca ili nekog drugog proizvoda. Otpadna ambalaža se može koristiti čak i kao energent.

Staklo je izrazito pogodno za recikliranje jer se može reciklirati nebrojeno mnogo puta. Udeo stakla u kućnom otpadu iznosi oko 10%. Odvojenim prikupljanjem stakla štedimo prostor na deponiji, štedimo dragocene prirodne sirovine i energiju te smanjujemo zagađenje tla, vode i vazduha.

Pre bacanja, razmislite možete li staklenu ambalažu na neki način ponovo upotrebiti. Svaka tona prikupljenog stakla iskorišćena za proizvodnju novog stakla znači oko 315 kg ugljen-dioksida manje u atmosferi.

Stare gume ne bacajte, već ih prodajte ovlašćenom sakupljaču jer se njihovom reciklažom mogu dobiti novi proizvodi (podloga za sportske terene i zaštitne podne obloge, obloge za izolaciju krovova, zvučne barijere u građevinarstvu, različite oznake u drumskom saobraćaju i dr.).

Osim što možemo reciklirati različite materijale, kao što su plastika, papir, guma, takođe možemo iskoristiti i biootpad iz naših domaćinstava. Biootpad predstavlja kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i baštanski tj. zeleni otpad što čini oko trećinu ukupnog kućnog otpada. On je ujedno vredna sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta postupkom kompostiranja.

Ukoliko organski otpad ne kompostiramo, on se na odlagalištima otpada razgrađuje pri čemu se oslobađa metan, jedan od glavnih gasova sa efektom staklene bašte. Na odlagališta u Srbiji odloži se 96% generisanog biorazgradivog komunalnog otpada.

Predlažemo i da napravite kućno kompostište u sopstvenoj bašti, tako što ćete kompostirati voće, povrće, kesice za čaj, kao i lišće i drugi otpad iz vrta.

Upravljanje otpadom? Šta ti teško, ako imaš dobru energiju.

Šta Vi imate zajedničko sa građanima Bačkog Monoštora?

U viziji Energetske unije ključna je uloga građana u energetskoj tranziciji. Građani će imati koristi od novih tehnologija koje će smanjiti njihove račune za energiju,

Aktivno učešće građana u lokalnim zajednicama i njihovih predstavnika u lokalnim vlastima u razvoju projekata obnovljivih izvora energije u vlasništvu zajednice značajno je doprinelo prihvatanju obnovljive energije, pristupu kapitalu te novim investicijama na lokalu, do povećanja izbora za potrošače i većeg učešća građana u energetskoj tranziciji.

Pitali smo i građane u Bačkom Monoštoru kako se greju, kako se voze, da li žele da se udružuju…Možete li da pogodite šta su nam rekli?

Saznajte u Dobroj energiji na sedam Dunava!

RES fondacija u Klimatskom selu na Adi

U okviru Nedelje klimatske diplomatije, RES fondacija je predstavila svoj izložbeni prostor na Klimatskom selu, održanom 29. septembra u Beogradu na Adi Ciganliji pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske Unije. Na događaju su prisustvovali ambasadori, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, građani Beograda i mnogi drugi.

Nedelja klimatske diplomatije se održava širom Srbije i sveta u poslednjoj nedelji septembra, pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije, u cilju podsticanja dijaloga i saradnje u borbi protiv klimatskih promena, predstavljanja uspešnih priča i podsticaja za dalju akciju. Najznačajniji od svih događaja je Klimatsko selo na Adi Ciganliji na kom ste imali priliku da se upoznate sa najnovijim tehnološkim inovacijama u okviru održive energetike i drugim povezanim oblastima.

Gosti su imali priliku da se upoznaju sa inovativnim energetski efikasnim tehnologijama Daikin kompanije. Partneri iz Pokreta Gorana Vojvodine su prezentovali gostima šta sve mogu uraditi samostalno i objasnili upotrebu solarne energije za svakoga. Nikola Vujović i Željko Zečević iz RES fondacije i iz sekretarijata Mreže dobre energije su govorili o prednostima i neophodnosti energetskog menadžmenta.

Takođe, uz navedene izglagače prisustvovali su profesor Marjan Ivanov i učenici tehničke škole “Mihajlo Pupin” iz Kule, koji su govorili kako je to postati tehničar za izvor obnovljive energije i kako že škola biti pretvorena u labaratoriju zarad klimatskih akcija, ujedno su i imali priliku i da se slikaju i razgovaraju sa ministrom Goranom Trivanom.

Praktična obuka za merenje zaptivenosti zgrada

 

Članovi međuopštinske radne grupe (MORG) za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije imali su priliku da prisustvuju praktičnoj obuci za upotrebu mernog instrumenta kojim se meri zaptivenost unutrašnjeg prostora zgrada i objekata. Uređaj, “blower door”, demonstrian je u svojoj praktičnoj upotrebi sa praćenjem rezultata merenja koje se dešavalo u realnom vremenu na postojećem objektu.

Obuku za članove MORG, u okviru treninga koju je pripremila RRA Srem, održali su eksperti iz sekretarijata Mreže dobre energije Željko Zečević i Nikola Vujović.

RES Fondacija jedan od organizatora Sustainability Forum-a u Beču

 

Drugi Sustainability Forum održan je pod pokroviteljstvom Energetske zajednice u saradnji sa Balkan Green Foundation, Fondacijom Hajnrih Bel i RES Fondacijom 22.6.2018. U Beču. Forum je okupio ministre i zamenike ministara zadužene za energetiku, životnu sredinu i klimatske promene u zemjlama članicama, visoke zvaničnike Evropske komisije, država Evropske unije kao i predstavnike naulnih insitucija, organizacija civilnog društva i udruženja građana, kako bi raspravljali najbolje načine da se oblikuje energetska i klimatska politika Energetske zajednice.

Učesnici su se složili da je energetsko siromaštvo i dalje veliki izazov u zemljama članicama Energetske zajednice te da mora biti temeljno razmotreno u tranziciji ka niskougljeničnim energetskim sistemima. Dalje su istakli da je važno da se države članice priključe tekućim inicijativama Evropske unije koje podržavaju pravljenje strategija u skladu sa lokalnim okolnostima, poput Coal Regions in Transition Platform i Energy Poverty Observatory, kako bi pospešili promenu koja je ne samo ekološki održiva već i pravedna prema onima koji mogu biti gubitnici u takvoj tranziciji.

Prezentacija o energetskom siromaštvu na Zapadnom Balkanu

Unapređenje energetske efikasnosti u gradu Nišu – dobra energija za sve!

Na okruglom stolu – “Unapređenje energetske efikasnosti u gradu Nišu – dobra energija za sve!” govorilo se o trenutnom stanju u oblasti energetske efikasnosti u stambenom sektoru u gradu Nišu, kao i merama koje grad Niš planira da uvede kao podršku građanima u cilju unapređenja energetske efikasnosti.

Aleksandar Macura, suosnivač i programski direktor RES fondacije održao je prezentaciju pod nazivom “Mere podrške građanima u cilju unapređenja energetske efikasnosti”.

Prezentacija programa energetske efikasnosti grada Kragujevca

U skupštini grada Kragujevca održana je prezentacija programa energetske efikasnosti grada Kragujevca. Kragujevac je prvi grad u Srbiji koji je prihvatio program energetske efikasnosti za period 2018-2021 godine. Tom prilikom Aleksandar Macura suosnivač i programski direktor RES fondacije, govorio je o energetici u Srbiji u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

O ovom dogadjaju je izveštavala Radio Televizija Kragujevac. Članak možete pročitati na ovom linku.

Trening za energetske menadžere u saradnji sa RRA Srem

U Centru za fizičku kulturu ’’Drago Jovović’’ u Vrbasu 11.06. održana je obuka pod nazivom ’’Upotreba softverskih alata Građevinska fizika URSA i Knaufterm u radu energetskih menadžera’’ u organizaciji RES Fondacije i Regionalne Razvojne Agencije Srem.

U okviru ove jednodnevne obuke bavili smo se elementima termičkog omotača, određivanjem U vrednosti, gubicima i dobicima toplote, softerskim alatima Građevinska fizika i Knauftrerm. Pored teorijskog dela obuka je sadržala i praktičan rad sa softverom na konkretnom primeru uz tumačenje rezultata. Nakon održane obuke, prisutni energetski menadžeri su iskazali zadovoljstvo  završenom obukom i predložili organizaovanje obuka na brojne druge teme poput izrade programa energetske efikasnosti i akcionih planova, blower door merenja i IC termografije.

Korišćenje biomase u Republici Srbiji i održivi razvoj: mogućnosti, pretnje i okvir za praćenje

RES fondacija je uz podršku Univerziteta u Nišu organizovala tribinu pod nazivom “Korišćenje biomase u Republici Srbiji i održivi razvoj: mogućnosti, pretnje i okvir za praćenje”.

RES fondacija želi da kroz niz stručnih razgovora na ovu temu dodjemo do odgovora na neke od pitanja vezanih za održivost korišćenja biomase u Republici Srbiji, te da ishode tih razgovora podelimo sa donosiocima odluka.

Skup je otvorio dekan Fakulteta zaštite na radu prof. dr Miomir Praščević, dok su govornici bili dr Slobodan Cvetkovic, dr Slobodan Milutinović, i dr Gordana Stefanović uz moderiranje programskog direktora i suosnivača RES fondacije, Aleksandra Macure.

Na ovom skupu prisustvovalo je preko 50 gostiju iz različitih društvenih sfera.

Obuka energetskih menadžera

U prostorijama Omladinskog centra u Priboju  5. juna je organizovana obuka za energetske menadžera, u organizaciji RES fondacije, Beogradske otvorene škole, Regionalne razvojne agencije Zlatibor i Opštine Priboj.

Tema je bila upotreba softverskih alata u radu energetskih menadžera. Željko Zečević i Nikola Vujović iz Sekretarijata Mreže dobre energije polaznicima su prikazali teoretske osnove rada u softverskim alatima koji mogu unaprediti planiranje energetske efikasnosti u zgradama a zatim su kroz praktičan rad približili ove alate kolegama iz Zlatiborskog okruga.

Energija u mojoj zajednici

Obuka za organizacije civilnog društva i medije pod nazivom “Energija u mojoj zajednici“ održana je u Sremskim Karlovcima 24. i 25. maja. Obuku su organizovali partneri u Mreži dobre energije: Beogradska otvorena škola, Pokret gorana Vojvodine i RES fondacija. Pričali smo o razumevanju lokalne energetike, njenom značaju i funcionisanju. Posebnu pažnju smo posvetili načinima na koji se ova tema može približiti što većem broju građana i građanki. Obuka je održana u Ekološkom centru Radulovački kod naših prijatelja iz Pokreta gorana Vojvodine, uz prisustvo predstavnika organizacija civilnog društva i medija iz različitih krajeva Srbije: Arilja, Priboja, Prijepolja, Paraćina, Niša, Vranja, Užica, Pančeva, Beograda, Tutina, Lazarevca, Vrbasa.

Aleksandar Macura iz RES fondacije je istakao i suprotstavljenost mnogobrojnih uloga koje gradovi i opštine igraju na polju energetike, naročito u situacijama kada su vlasnici sistema daljinskog grejanja .

RES Fondacija u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Članovi Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, održali su sastanak 17. maja, na kome su razmotrili usklađivanje politika kada je u pitanju energetika i klimatske promene.

Jedan od govornika bio je i programski direktor RES fondacije Aleksandar Macura, koji je govorio o pitanjima energetskog siromaštva i energetske tranzicije, imajući u vidu da je to tema koja dotiče sva domaćinstva u Srbiji.

Uz Aleksandra Macuru, govornici su još bili, predsednica ovog parlamentarnog foruma dr Aleksandra Tomić, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht, regionalna menadžerka za projekte Nemačke razvojne agencije (GIZ) Jasna Sekulović, predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Snežana B. Petrović, zamenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice Dirk Bušle.

Ceo sastanak možete pogledati na ovom linku.

Izveštaj Koalicije 27

Stanje životne sredine u Srbiji u svim aspektima zahteva ulaganje daleko više novca, a samim tim i više političke volje – jedan je od glavnih zaključaka najnovijeg Izveštaja iz senke” Koalicije 27 koja prati i objavljuje kritički osvrt na napredak Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u delu koji se odnosi na Poglavlje 27, to jest životnu sredinu.

RES fondacija je udružila snage sa kolegama iz Koalicije 27 i bila zaduženi za  poglavlje o kvalitetu vazduha.

Bez snažne političke volje, značajno izmenjenih mandata nadležnih institucija i koordinacije institucija neće biti moguće utvrditi trenutne posledice kvaliteta vazduha po zdravlje i životnu sredinu niti unaprediti taj kvalitet.

  1. godine u Republici Srbiji gotovo da ne postoje saznanja o vezi između zabeleženog kvaliteta vazduha i stanja ljudskog zdravlja. Podaci o stanju kvaliteta vazduha su oskudni i daleko ispod zakonom propisanih, kako u obimu tako i u kvalitetu, a i kada su raspoloživi nisu predstavljeni u vidu informacije koja bi se mogla koristiti za unapređenje svesti o značaju kvaliteta vazduha ili za delovanje na smanjenju negativnih posledica izloženosti lošem kvalitetu vazduha. Zakonski instrumenti poput kategorizacije kvaliteta vazduha u datom okviru ne služe svrsi.  Događa se da gradovi u kojima lokalna merenja pokazuju prekoračenja dozvoljenih koncentracija zagađujućih materija u velikom broju dana budu svrstani u zone sa prvom kategorijom kvaliteta vazduha usled neodgovarajuće komunikacije između institucija nadležnih za praćenje kvaliteta vazduha i institucija nadležnih za kategorizaciju kvaliteta vazduha.

Izveštaj je dostupan u verzijama na srpskom  i na engleskom jeziku.

Okrugli sto “Osunčajmo Srbiju”

Okrugli sto održan je u petak 11. maja 2018. godine u organizaciji RES fondacije. Na dogadaju je učestvovalo 26 zainteresovanih za ovu oblast, uključujući predstavnike resornih ministarstava zaduženih za pitanja energetike i poljoprivrede, kao i privatne distrubutere i instalatere opreme, predstavnike nevladinog sektora kao i snabdevače električnom energijom.

Tokom okruglog stola ponovo je naglašen značaj sunčeve energije za Srbiju. Na osnovu primera domaćinstva sa Voždovca ukazano je na trenutne barijere sa kojima se suočavaju domaćinstva i fizička lica koja odluče da koriste sunčevu energiju. Osnovni zaključak skupa je da u Srbiji postoji značajne mogućnosti za veće korišćenje sunčeve energije. Manjim i jednostavnim intervencijama od strane nadležnih organa mogu se efikasno i u kratkom roku stvoriti bolji uslovi za efektivnije korišćenje ovog resursa.

Sastanak sertifikovanih energetskih menadžera Srbije

Događaj je organizovan u formi celodnevne konferencije. Cilj nam je bio da se na jednom mestu okupe licencirani energetski menadžeri, predstavnici Vlade, obrazovnih institucija, industrijskog i biznis sektora, te na taj način omogući licenciranim energetskim menadžerima unapređenje postojećih znanja, da im se pruži priliku za međusobno povezivanje, promovisanje sopstvenih projekata energetske efikasnosti ili da im se pruži pomogne u realizaciji projekata

Nikola Vujović dipl. inž. maš. u ime Mreže dobre energije govorio je na panelu Katastar javne rasvete – uloga i značaj u radu energetskog menadžera.

Javna rasveta zauzima važnu poziciju u obuhvatu sistema energetskog menadžmenta. Sve veći broj opština odlučuje se za realizaciju modernizacije javnog osvetljenja posredstvom ESCO ugovora. Prvi korak u tom procesu je formiranje baze podataka o javnoj rasveti. Detaljan popis, opis i situacioni plan svih elemenata sistema javnog osvetljenja predstavljaju katastar javne rasvete. Katastar pruža uvid u strukturu i stanje sistema javne rasvete i nezaobilazan je u procesima planiranja održavanja, identifikacije i pripreme projekata i izrade projektne dokumentacije. Podaci iz katastra javne rasvete lako se integrišu sa podacima o energetskim utrošcima u okviru softvera za monitoring potrošnje i troškova električne energije, te značajno olakšava rad energetskog menadžera u oblasti javne rasvete.

Renexpo Solarna energija – buduća tržišta

Događaj koji je bio održan 24. aprila imao je za cilj da spoji zainteresovane strane, i otvori dijaloge o politikama cena i podsticajima za proizvodnju električne energije iz solara. Mogli ste se upoznati sa tržišnim prilikama, investicionim i prodajnim mogućnostima. Na ovom skupu ste takodje mogli saznati kako da obezbedite finansijska sredstva, kroz EU program IPARD, i upoznate investicione partnere.

Aleksandar Macura suosnivač i programski direktor RES fondacije bio je moderator na ovoj konferenciji, na panelu net metering, sistemi grejanja nove tehnologije.

Učesnici ovog dogadjaja su bili proizvođači opreme (domaći i strani), projektantske firme, distributeri opreme, ugrađivači opreme, građani, mala privreda koja može da koristi solarnu energiju, IPARD program, seoske zadruge, elektrotehničke škole i fakulteti, inovatori, mediji, banke.

I u podrumu

Nije lako uraditi energetski pregled. Nekada je potrebno svoje znanje poneti i pod zemlju. Srećom u društvu znanja nikada
niste sami.
Željko Zečević i Nikola Vujović inžinjeri i energetski menadžeri iz Sekretarijata Mreže dobre energije su u svoje društvo i
društvo svog znanja primili i vredne kolege, energetske menadžere iz Zlatiborskog okruga.
Kako i priliči znanje su poneli u biblioteku. Posle teoretskog dela obuke o tome kako se vrše energetski pregledi, Željko,
Nikola, kolege, znanje i dobra energija su izašli na teren i učestvovali u sprovođenju energetskog pregleda zgrade Narodne
biblioteke “Miloš Trebinjac". RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Regionalna razvojna agencija Zlatibor su u Mrežu
dobre energije umrežili tako i ovu biblioteku.
Učite i čitajte o energiji dragi prijatelji. To je tako evropski. I patriotski.

Mi smo to uradili!

Opština Vrbas, RES fondacija i Mreža dobre energije povodom akcije Sat za planetu Zemlju podstiču sve one koji stvaraju podatke o potrošnji energije u javnom sektoru da objave svoje podatke. Javno dostupni podaci o javnoj potrošnji omogućavaju da mnogo veći broj ljudi promišlja rešenja za unapređenje energetske efikasnosti kako bismo uvek imali svetlo uz razumne javne troškove.

Dobra energija je samo ona energija o kojoj se javno priča i čiji opisi su javno dostupni.
http://www.vrbas.net/i…/5986-energija-javni-sektor-potrosnja

Mnogo pitanja, tražimo odgovore

Da li i kako javnim sredstvima na pravičan i efikasan način unaprediti energetsku efikasnost u privatnim zgradama? Na ovo složeno pitanje tražimo odgovor zajedno sa našim prijateljima iz lokalnih samouprava, državnih i pokrajinskih institucija i drugih organizacija civlnog društva.

RES fondacija i Beogradska otvorena škola su organizovali razmenu mišljenja za koju se nadamo da će podstaći pronalaženje kvalitetnih rešenja.

Javno dostupni podaci o potrošnji energije u javnom sektoru

Povodom globalne akcije Sat za planetu Zemlju, u kojoj će se danas, 24. marta, na sat vremena isključiti električna energija u domovima, školama i poslovnim zgradama, na znamenitim građevinama i spomenicima u više od 170 država sveta, opština Vrbas i Mreža dobre energije, uz podršku RES fondacije, objavili su podatke o potrošnji energije u javnom sektoru u opštini Vrbas.

“Sprovođenje mera energetske efikasnosti smanjuje negativne posledice ljudskih delatnosti na životnu sredinu, istovremeno doprinoseći finansijskom blagostanju. Samo jednom merom energetske efikasnosti koju smo sproveli u februaru 2013. godine, do sada smo u našoj opštini uštedeli gotovo sedam miliona dinara. Ove podatke smo dostavili i timu koji brine o Portalu otvorenih podataka, čija je izrada omogućena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Kao i do sada, želimo da predvodimo lokalne samouprave, ovog puta u objavljivanju podataka o potrošnji energije i potrošnji javnih sredstava za tu namenu. Pozivamo sve kolege da sakupljanjem i objavljivanjem podataka još više podstaknu unapređenje energetske efikasnosti kako nikada ne bismo morali da gasimo svetla. Dobra energija je samo ona o kojoj se javno priča i čiji opisi su javno dostupni”, rekao je povodom objavljivanja podataka Nikola Vujović iz Mreže dobre energije.

Podatke o potrošnji energije u javnom sektoru u opštini Vrbas možete videti ovde.

VII Međunarodni dani energetike i investicija

 

Na VII Međunarodnim danima energetike i investicija koji su održani u Novom Sadu 1. i 2. marta 2018. Mreža dobre energije imala je tri predstavnika. Željko Zečević je govorio na panelu “Nove tehnologije koje menjaju svet” o upotrebi informacionih sistema u energetskom menadžmentu.  Aleksandar Macura je bio moderator na “Klimatskom panelu Srbije”, dok je Nikola Vujović govorio o tome zašto su nam potrebne kancelarije za energetski menadžment u okviru panela koji je imao za cilj da ukaže na značaj kancelarija energetskog menadžmenta i energetskih menadžera, kao i da prikaže primere dobre prakse.

Dobra energija u Priboju

Preduzetni javni radnici iz opštine Priboj su razumeli da je moguće sa manjom potrošnjom javnih sredstava ostvariti bolje uslove rada u javnim zgradama i bolju životnu sredinu za sve građane. Shvatanje da je i investiranje u energetsku efikasnost investiranje u opstanak grada koji vole je dovelo do čvrste opredeljenosti da se uloži u razvoj projekata kojima se ostvaruju uštede.

Zato je Mreža dobre energije koju su predstavljali RES fondacija i Beogradska otvorena škola u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatiborskog okruga izabrala Priboj za razgovor sa energetskim menadžerima iz regiona i korisnicima javnih objekata iz Priboja na te u praćenja potrošnje i upravljanja podacima o potrošnji energije. Energy management software Serbia.

Iskusni energetski menadžeri NIkola Vujović i Željko Zečević vodili su obuku i razgovarali i sa zainteresovanim građanima Priboja o mnogim pitanjima vezanim za energetsku efikasnost.

Prva užička televizija ispratila je naš dogadjaj na ovom linku.

Prezentacija.

U Vrbasu otvoren sekretarijat mreže dobre energije – besplatni saveti za građane

Nakon osnivanja Mreže dobre energije u oktobru 2017. godine, kada je opština Vrbas bila jedna od potpisnika  dobrovoljne platforme  za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog i nevladinog sektora, posvećenih primeni i širenju  dobre prakse i rešenja u lokalnoj energetici, nedavno je u  Vrbasu otvorena kancelarija, odnosno sekretarijat Mreže dobre energije. Sekretarijat Mreže dobre energije deluje bazno u Vrbasu, ali deluje po celoj Srbiji. Radnici koji su zaposleni u ovom Sekretarijatu su diplomirani inženjeri Nikola Vujović i Željko Zečević. „Cilj osnivanja Mreže dobre energije je smanjenje troškova za energiju i smanjenje zagađenja usled potrošnje i proizvodnje energije u javnom sektoru na lokalnom nivou i borba protiv energetskog siromaštva. Delovanje u saglasnosti sa EU okvirom za klimu i energiju za 2030. godinu i sa  ciljevima održivog razvoja UN za 2030. godinu, a naročito sa ciljevima 7,11 i 13“, rekao je Nikola Vujović.

Ono što je značajno za građane jeste što će u prostorijama ovog Sekretarijata svi građani moći da dobiju besplatne savete na temu energetske efikasnosti. „Ukoliko građani imaju potrebu da potraže savet stručnih lica na temu energetske efikasnosti u zgradi, kući ili stanu, naša kancelarija je otvorena za sva pitanja. Ako neko gradi, rekonstruiše, menja način grejanja, ili se sprema na zamenu uređaja za grejanje mi možemo kroz savete pomoći kako da se zdravije i jeftinije greje, osvetli…“, istakao je Vujović. On je naglasio da će se Mreža dobre energije truditi da pomogne lokalnoj samoupravi u ispunjavanju zakonskih obaveza, a pre svega da pomogne vlasnicima zgrada da smanje svoje troškove za energiju, povećaju komfor stanovanja i smanje zdravstvene rizike. Građani mogu obaviti besplatne konsultacije i dobiti savet od stručnih lica u Sekretarijatu Mreže dobre energije svakog četvrtka od 10 do 13 časova. Prostorije se nalaze u ulici Maršala Tita bb, Tržni centar Bazar. Rad Sekretarijata Mreže dobre energije omogućila je RES fondacija.

Otvorena vrata kancelarije sekretarijata Mreže dobre energije u Vrbasu

Ukoliko imate potrebu da potražite savet stručnih lica na temu energetske efikasnosti vaše zgrade,kuće ili stana, Mreža dobre energije vas poziva da donesete svoju dobru energiju, svoja pitanja i svoje dileme u prostorije sekretarijata Mreže dobre energije u ulici Maršala Tita bb, Tržni centar Bazar gde će vam diplomirani inžinjeri Nikola Vujović i Želјko Zečević pružiti besplatnu savetodavnu podršku.

Ako gradite ili rekonstruišete, menjate način grejanja, ili se spremate na zamenu uređaja za grejanje možda vam možemo pomoći da se zdravije i jeftinije ogrejete, osvetlite, okupate ili opeglate.

Mreža dobre energije na usluzi svim građanima

Uz podršku RES fondacije u Vrbasu je počeo sa radom sekretarijat Mreže dobre energije. Cilj osnivanja Mreže dobre energije je smanjenje troškova za energiju i smanjenje zagađenja usled potrošnje i proizvodnje energije. Usluge sekretarijata biće dostupne svim građanima opštine Vrbas.

“Nakon osnivanja Mreže dobre energije u oktobru 2017. godine, kada je opština Vrbas bila jedna od potpisnika dobrovoljne platforme za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog i nevladinog sektora, posvećenih primeni i širenju dobre prakse i rešenja u lokalnoj energetici, nedavno je u Vrbasu otvoren sekretarijat Mreže dobre energije. Mreža dobre energije truditi da pomogne lokalnoj samoupravi u ispunjavanju zakonskih obaveza, a pre svega da kroz savete i preporuke pomogne vlasnicima svih objekata za stanovanje da smanje svoje troškove za energiju, povećaju komfor stanovanja i smanje zdravstvene rizike”, rekao je Nikola Vujović, dipl. inženjer, koji uz kolegu Željka Zečevića čini stručni tim sekretarijata.

Iz ovog razloga Mreža dobre energije obratila se javnosti i pozvala sve zainteresovane građana da posete sekretarijat i zatraže savet za unapređenje energetske efikasnosti.
http://vrbas.net/info/5919-mreza-dobre-energije-sekretarijat
Sadržaj internet portala VRBAS.net može biti pregledan i štampan a dokumenta distribuirana i korišćena samo zbog ličnog informisanja i nekomercijalnog korišćenja. Sadržaj koji je naznačen za javnu upotrebu može biti korišćen u javnim komunikacijama ukoliko se navede izvor informacija, odnosno Internet portal opštine Vrbas – VRBAS.net, i samo uz saglasnost nosilaca autorskih prava.

“Poštovani sugrađani,

Ukoliko imate potrebu da potražite savet stručnih lica na temu energetske efikasnosti vaše zgrade, kuće ili stana, Mreža dobre energije vas poziva da donesete svoju dobru energiju, svoja pitanja i svoje dileme u prostorije sekretarijata Mreže dobre energije u ulici Maršala Tita bb, Tržni centar Bazar, gde će vam diplomirani inžinjeri Nikola Vujović i Željko Zečević pružiti besplatnu savetodavnu podršku.

Ako gradite ili rekonstruišete, menjate način grejanja, ili se spremate na zamenu uređaja za grejanje, možda vam možemo pomoći da se zdravije i jeftinije ogrejete, osvetlite, okupate ili opeglate. Dragi sugrađani, lokalna samouprava je dužna po zakonu da najmanje jednom nedeljno obezbedi savetodavnu pomoć za unapređenje energetske efikasnosti zgrada u privatnom vlasništvu.

Mreža dobre energije će se truditi da pomogne lokalnoj samoupravi Vrbas u ispunjavanju zakonskih obaveza a pre svega da pomogne vlasnicima zgrada da smanje svoje troškove za energiju, povećaju komfor stanovanja i smanje zdravstvene rizike.

Zakazivanje termina za konsultacije se vrši putem e mejla sekretarijat@dobraenergija.org , telefona 069 4737 366 i 069 5737 366 ili lično, u prostorijama sekretarijata. U okviru vaše prijave navedite: ime i prezime i kontakt telefon, kratak opis teme koja vas interesuje. Dodatnu dokumentaciju u elektronskom formatu, ukoliko postoji, prosledite uz prijavu a dokumentaciju u papiru ponesite sa sobom na zakazani termin. Konsultacije su besplatne i održavaju se svakog četvrtka od 10.00 do 13.00 časova. Konsultacije se održavaju u saradnji sa Opštinskom upravom Vrbas, u cilju ostvarivanja javnog interesa u pogledu unapređenja svojstva zgrada”, stoji u obraćanju javnosti sekretarijata MDE.
http://vrbas.net/info/5919-mreza-dobre-energije-sekretarijat
Sadržaj internet portala VRBAS.net može biti pregledan i štampan a dokumenta distribuirana i korišćena samo zbog ličnog informisanja i nekomercijalnog korišćenja. Sadržaj koji je naznačen za javnu upotrebu može biti korišćen u javnim komunikacijama ukoliko se navede izvor informacija, odnosno Internet portal opštine Vrbas – VRBAS.net, i samo uz saglasnost nosilaca autorskih prava.

Otvaranje kancelarije sekretarijata Mreže dobre energije u Vrbasu

Početkom 2018. godine u okrilju RES fondacije počeo je sa radom sekretarijat Mreže Dobre Energije.

Tim sekretarijata čine stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u energetici, diplomirani inžinjeri masteri Nikola Vujović i Željko Zečević.

Cilj osnivanja Mreže dobre energije je smanjenje troškova za energiju i smanjenje zagađenja usled potrošnje i proizvodnje energije. Usluge sekretarijata biće dostupne svim građanima opštine Vrbas.

Mreža dobre energije je platforma za podršku lokalnim samoupravama okrenutim dugoročnom planiranju održive energetike i borbi protiv energetskog siromaštva.  Mrežu dobre energije pokrenuli su RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Pokret gorana Vojvodine. Mreža dobre energije je zaštićeni slogan RES fondacije.

Razgrnimo dim da zavirimo u budućnost

RES fondacija je uz podršku GiZ ispitala sliku posledica korišćenja neefikasnih šporeta i peći  u domaćinstvima u Srbiji.

U brošuri koja je pred vama prikazujemo vam tu sliku ali i priliku da se slika promeni. Slika i prilika za efikasnije šporete i peći.

Zagađenje vazduha, zdravlje, standardi, energetska efikasnost, siromaštvo. Mnogo dobrih javnih politika je potrebno da smanjimo zagađenje iz neefikasnih šporeta i peći.

Da bismo iskoristili priliku moramo da  dobro izmerimo izazov i da izmerimo i značajno povećamo naše mogućnosti.

Meriti, meriti i samo meriti!

Mreža dobre energije povezuje gradove i opštine u rešavanju izazova lokalne energetike

SREMSKI KARLOVCI – Znanja, iskustva i oprobana rešenja za različite izazove iz oblasti lokalne energetike, od saobraćaja i grejanja do ulične rasvete i racionalne upotrebe energije u javnim zgradama, od danas će energetskim menadžerima, gradskim i opštinskim upravama u Srbiji biti sve dostupnija zahvaljujući Mreži dobre energije.

Mreža dobre energije je dobrovoljna platforma za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, posvećenih primeni i širenju dobre prakse i rešenja u lokalnoj energetici.

Osnivači Mreže dobre energije: Vrbas, Šabac, Pirot, RES Fondacija, Beogradska otvorena Škola i Pokret gorana Vojvodine su potpisivanjem zajedničke izjave na današnjoj konferenciji iskazali privrženost principima dobre energije i dali podršku razvoju Mreže i usluga koje će ona pružati.

Konferencija je organizovana uz podršku Hajnrih Bel Fondacije, Fonda Braće Rokfeler, kao i programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine “CSOnnect”, koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu, a finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju.

Detaljnije o ovom skupu možete pročitati na: http://www.resfoundation.org/wp-content/uploads/2016/08/predlog-saopstenja-MDE-03-10-2017.pdf

 

Arhiva novosti

  • 2019 (4)
  • 2018 (32)
  • 2017 (2)