Nakon osnivanja Mreže dobre energije u oktobru 2017. godine, kada je opština Vrbas bila jedna od potpisnika  dobrovoljne platforme  za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog i nevladinog sektora, posvećenih primeni i širenju  dobre prakse i rešenja u lokalnoj energetici, nedavno je u  Vrbasu otvorena kancelarija, odnosno sekretarijat Mreže dobre energije. Sekretarijat Mreže dobre energije deluje bazno u Vrbasu, ali deluje po celoj Srbiji. Radnici koji su zaposleni u ovom Sekretarijatu su diplomirani inženjeri Nikola Vujović i Željko Zečević. „Cilj osnivanja Mreže dobre energije je smanjenje troškova za energiju i smanjenje zagađenja usled potrošnje i proizvodnje energije u javnom sektoru na lokalnom nivou i borba protiv energetskog siromaštva. Delovanje u saglasnosti sa EU okvirom za klimu i energiju za 2030. godinu i sa  ciljevima održivog razvoja UN za 2030. godinu, a naročito sa ciljevima 7,11 i 13“, rekao je Nikola Vujović.

Ono što je značajno za građane jeste što će u prostorijama ovog Sekretarijata svi građani moći da dobiju besplatne savete na temu energetske efikasnosti. „Ukoliko građani imaju potrebu da potraže savet stručnih lica na temu energetske efikasnosti u zgradi, kući ili stanu, naša kancelarija je otvorena za sva pitanja. Ako neko gradi, rekonstruiše, menja način grejanja, ili se sprema na zamenu uređaja za grejanje mi možemo kroz savete pomoći kako da se zdravije i jeftinije greje, osvetli…“, istakao je Vujović. On je naglasio da će se Mreža dobre energije truditi da pomogne lokalnoj samoupravi u ispunjavanju zakonskih obaveza, a pre svega da pomogne vlasnicima zgrada da smanje svoje troškove za energiju, povećaju komfor stanovanja i smanje zdravstvene rizike. Građani mogu obaviti besplatne konsultacije i dobiti savet od stručnih lica u Sekretarijatu Mreže dobre energije svakog četvrtka od 10 do 13 časova. Prostorije se nalaze u ulici Maršala Tita bb, Tržni centar Bazar. Rad Sekretarijata Mreže dobre energije omogućila je RES fondacija.