O NAMA

Mreža Dobre Energije je zajednica naprednih lokalnih samouprava, udruženja građana i preduzeća koji veruju da nije svejedno kakvu energiju upotrebljavamo. Mreža dobre energije je mreža građanki i građana koji žele da koriste energiju koja je isotvremeno pouzdana i pristupačna i koja ne šteti ni ljudskom zdravlju ni životnoj sredini. Mreža je usmerena na dugoročno planiranje i borbu protiv energetskog siromaštva i ona dopunjuje, podstiče i prati napore javne uprave na ovom planu. Mreža dobre energije je prva platforma ove vrste u regionu.

 

 

 

 

Mrežu dobre energije su na inicijativu RES fondacije osnovali Grad Pirot, Opština Vrbas i Grad Šabac zajedno sa Pokretom gorana Vojvodine i Beogradskom otvorenom školom 2017. godine. Tom prilikom suosnivači su potpisali Povelju o dobroj energiji i u deset tačaka složili se da je dobra energija:

Lokalno dostupna

Planira se dugoročno

Koristi se efikasno

Obnovljiva je

Može da zdravo i toplo zagreje dom
ostavljajući novac za druge važne stvari

Prijatelj životne sredine

U vlasništvu je članova/ica zajednice

O njoj se javno priča i njeni opisi su javno dostupni

Ne proizvodi gasove sa efektom staklene bašte

Isporučuje se u saradnji svih zainteresovanih strana

.
PRIKLJUČITE NAM SE!

Veliki delovi opštinskih budžeta troše se na snabdevanje javnih institucija energijom kao i za snabdevanje energijom za potrebe javnih usluga. Neretko ovo snabdevanje nije dovoljno da obezbedi komfor korisnicina odnosno dovoljnu dobru javnu uslugu. Sigurnost snabdevanja, priuštivost energije i održivost proizvodnje i korišćenja daleko su od poželjnog i ostvarivog nivoa. Takođe, energetsko siromaštvo i lokalno zagađenje loše utiču na zdravlje i dobrobit stanovništva.

Razvojne potrebe su daleko veće od zacrtanih ciljeva za korišćenje obnovljivih izvora energije i za povećanje energetske efikasnosti.

Neiskorišćene mogućnosti u ovoj oblasti kao tkaođe su daleko od tih ciljeva a sprovođenje postojećeg zakonodavstva neće biti dovoljno da se velike mogućnosti iskoriste. Nijedna javna uprava nije u stanju da iskoristi sve razvojne mogućnosti koje su blokirane neodrživim načinima proizvodnje i porošnje energije. Zbog toga je neophodna je međusektorska saradnja.

Smatramo da se dobra energija mora deliti sa drugima. Ukoliko i vaša opština, preduzeće ili udruženje želi da se priključi Mreži i širi gore navedene ideje, molimo vas da nam se javite. Od vas očekujemo dobru volju i privrženost principima dobre energije.

Za uzvrat, Mreža Vam nudi

Podršku strateškom i investicionom planiranju gradovima i opštinama u energetici.

Pomoć u ispunjavanju zakonskih obaveza.

Pomoć u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta.

Energetske preglede, izradu energetskih elaborata i energetsku sertifikaciju objekata (energetski pasoši).

Savetovanje na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Borbu protiv energetskog siromaštva.

MISIJA

Misija nam je da širimo dobru energiju. Želimo da smanjimo troškove energije, smanjimo zagađenje nastalo usled potrošnje i proizvodnje energije, u javnom sektoru na lokalnom nivou i smanjimo energetsko siromaštvo.

CILJEVI

Cilj nam je da Srbija, deluje u skladu sa EU okvirom za klimu i energiju za 2030. godinu i sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija za 2030. godinu, a naročito sa ciljevima 7 (obnovljiva i dostupna energija), 11 (održivi gradovi i zajednice) i 13 (akcija za klimu).

MISIJA

Misija nam je da širimo dobru energiju. Želimo da smanjimo troškove energije, smanjimo zagađenje nastalo usled potrošnje i proizvodnje energije, u javnom sektoru na lokalnom nivou i smanjimo energetsko siromaštvo.

CILJEVI

Cilj nam je da Srbija, deluje u skladu sa EU okvirom za klimu i energiju za 2030. godinu i sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija za 2030. godinu, a naročito sa ciljevima 7 (obnovljiva i dostupna energija), 11 (održivi gradovi i zajednice) i 13 (akcija za klimu).

NAŠI LJUDI

ALEKSANDAR MACURA može da vam pomogne u osmišljavanju programa dobre energije, pripremi i analizi nabavki dobre energije kao i u pripremi za finansiranje projekata dobre energije.

Aleksandru možete pisati na
macura@resfoundation.org

JASMINKA YOUNG je strateg. Ako želite da napravite strateški plan za dobro upravljanje energetskom tranzicijom, formulišete javnu politiku ili inovativni model za dobru energiju.

Jasminki možete pisati na
young@resfoundation.org

NIKOLA BLAGOJEVIĆ iskreno veruje da dobra energija pokreće svet, i može da vas upozna sa dobrim primerima iz okruženja. Ukoliko želite da saznate, naučite ili pak primenite dobru energiju.

Nikoli možete pisati na
ekoloskicentar@gmail.com

NIKOLA VUJOVIĆ i ŽELJKO ZEČEVIĆ su praktičari i mogu vam pomoći u pisanju programa energetske efikasnosti i uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta i izradi energetskog pasoša.

Nikoli i Željku možete pisati na
nikola@dobraenergija.org
zeljko@dobraenergija.org

MIRJANA JOVANOVIĆ, OGNJAN PANTIĆ I PREDRAG MOMČILOVIĆ  su iz Beogradske otvorenape škole (BOŠ). BOŠ se bavi istraživanjem lokalne energetske politike, potrošnje energije i dostupnosti podataka o potrošnji energije na lokalnom nivou. Ukoliko vas zanimaju teme poput uspostavljanja sistema energetskog menadžmenta u gradovima i opštinama u Srbiji, učešće javnosti u donošenju odluka, transparentnost potrošnje energije u Vašem gradu ili opštini ili pak želite da se aktivno uključite u praćenje lokalne energetske politike.

Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu


Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija

+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366

sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Linkovi

Pratite nas

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu

Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Linkovi

Pratite nas

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu