Na VII Međunarodnim danima energetike i investicija koji su održani u Novom Sadu 1. i 2. marta 2018. Mreža dobre energije imala je tri predstavnika. Željko Zečević je govorio na panelu “Nove tehnologije koje menjaju svet” o upotrebi informacionih sistema u energetskom menadžmentu.  Aleksandar Macura je bio moderator na “Klimatskom panelu Srbije”, dok je Nikola Vujović govorio o tome zašto su nam potrebne kancelarije za energetski menadžment u okviru panela koji je imao za cilj da ukaže na značaj kancelarija energetskog menadžmenta i energetskih menadžera, kao i da prikaže primere dobre prakse.