JAVNA RASVETA

Svima je sasvim jasno koliki je značaj kvalitetne javne rasvete za svakodnevni život građana.
Uz veliki značaj danas idu i veliki troškovi. Za javnu rasvetu se izdvaja od 2% do 5% ukupnih rashoda u opštinskim budžetima.

Pored troškova za utrošenu električnu energiju u troškove javne rasvete spadaju i troškovi rada na održavanju sistema javne rasvete, kao i troškovi materijala za zamenu sijalica i ostalih delova svetiljki.

Račun za električnu energiju sastoji se od dela za utrošene kilovatčasove i dela za naknadu distributeru – mrežarina. Izbor snabdevača električne energije za sistem javne rasvete se vrši posredstvom tendera-javne nabavke i to samo za deo koji se odnosi na isporučenu električnu energiju (bez mrežarine). Cena mrežarine nije predmet tendera te se ne može menjati na njemu.

Živini izvori svetlosti koji su veoma zastupljeni su prevaziđeni, neefikasni izvori svetlosti.
Moguće je značajno smanjiti izdatke za javnu rasvetu. Dostupni su moderni izvori svetlosti koji svojom efikasnošću i dugovečnošću omogućuju

značajno smanjenje izdvajanja za nabavku električne energije i održavanje javne rasvete. Efikasna javna rasveta troši mnogo manje električne energije i doprinosi sprečavanju klimatskih promena. Setite se toga po vrelim letnjim danima.

LED izvori svetlosti trenutno predstavaljaju najbolju opciju za zamenu izvora u javnoj rasveti.

Moguće je unaprediti upravljanje javnom rasvetom i prilagoditi intenzitet osvetljenja potrebama i tako smanjiti potrošnju za ovu svrhu.
Povraćaj investicije u javnu rasvetu se može dogoditi u jako kratkom periodu u zavisnosti od postojećeg stanja i izabrane zamene.

Finansiranje javne rasvete je moguće izvesti sopstvenim sredstvima, ili zaduživanjem kod komercijalnih banaka ili u neko drugom aranžmanu

poput aranžmana u kome u saradnji sa privatnim partnerom finansirate unapređenja sistema javne rasvete iz ušteda koje ostvarujete. Ovaj aranžman zovemo još i ESCO aranžman.

Vodite računa o rokovima kada ulazite u ESCO aranžmane. Čini se da je šest godina dovoljno dug period.

Merenje električne energije za potrošnju u javnoj rasveti kao i održavanje i intervencije na svetiljkama vas dovode u kontakt sa drugim zainteresovanim stranama poput aktera iz elektroenergetskog sektora, imajte to na umu.

Javna rasveta je predvidivi potrošač električne energije i snabdevači vole takve potrošače. Ukoliko se udružite sa drugima u nabavci električne energije možda možete da postignete bolje uslove isporuke.

Postoji još mnogo toga što treba znati da bi se sa manje novca, a sa neizmenjenim kvalitetom upravljalo sistemom javne rasvete.

Budite u Mreži dobre energije i pitajte vaše prijatelje, možda vam mogu pomoći!

JAVNA RASVETA

Svima je sasvim jasno koliki je značaj kvalitetne javne rasvete za svakodnevni život građana.
Uz veliki značaj danas idu i veliki troškovi. Za javnu rasvetu se izdvaja od 2% do 5% ukupnih rashoda u opštinskim budžetima.

Pored troškova za utrošenu električnu energiju u troškove javne rasvete spadaju i troškovi rada na održavanju sistema javne rasvete, kao i troškovi materijala za zamenu sijalica i ostalih delova svetiljki.

Račun za električnu energiju sastoji se od dela za utrošene kilovatčasove i dela za naknadu distributeru – mrežarina. Izbor snabdevača električne energije za sistem javne rasvete se vrši posredstvom tendera-javne nabavke i to samo za deo koji se odnosi na isporučenu električnu energiju (bez mrežarine). Cena mrežarine nije predmet tendera te se ne može menjati na njemu.

Živini izvori svetlosti koji su veoma zastupljeni su prevaziđeni, neefikasni izvori svetlosti.
Moguće je značajno smanjiti izdatke za javnu rasvetu. Dostupni su moderni izvori svetlosti koji svojom efikasnošću i dugovečnošću omogućuju

značajno smanjenje izdvajanja za nabavku električe energije i održavanje javne rasvete. Efikasna javna rasveta troši mnogo manje električne energije i doprinosi sprečavanju klimatskih promena. Setite se toga po vrelim letnjim danima.

LED izvori svetlosti trenutno predstavljaju najbolju opciju za zamenu izvora u javnoj rasveti.

Moguće je unaprediti upravljanje javnom rasvetom i prilagoditi intenzitet osvetljenja potrebama i tako smanjiti potrošnju za ovu svrhu.
Povraćaj investicije u javnu rasvetu se može dogoditi u jako kratkom periodu u zavisnosti od postojećeg stanja i izabrane zamene.

Finansiranje javne rasvete je moguće izvesti sopstvenim sredstvima, ili zaduživanjem kod komercijalnih banaka ili u neko drugom aranžmanu

poput aranžmana u kome u saradnji sa privatnim partnerom finansirate unapređenja sistema javne rasvete iz ušteda koje ostvarujete. Ovaj aranžman zovemo još i ESCO aranžman.

Vodite računa o rokovima kada ulazite u ESCO aranžmane. Čini se da je šest godina dovoljno dug period.

Merenje električne energije za potrošnju u javnoj rasveti kao i održavanje i intervencije na svetiljkama vas dovode u kontakt sa drugim zainteresovanim stranama poput aktera iz elektroenergetskog sektora, imajte to na umu.

Javna rasveta je predvidivi potrošač električne energije i snabdevači vole takve potrošače. Ukoliko se udružite sa drugima u nabavci električne energije možda možete da postignete bolje uslove isporuke.

Postoji još mnogo toga što treba znati da bi se sa manje novca, a sa neizmenjenim kvalitetom upravljalo sistemom javne rasvete.

Budite u Mreži dobre energije i pitajte vaše prijatelje, možda vam mogu pomoći!

.

ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE USTANOVE

Oko 1600 institucija obavlja poslove brige o deci, osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Ove aktivnosti se obavljaju u preko 6000 objekata širom Srbije.

Novac za energetske potrebe za ove objekte se izdvaja u budžetima lokalnih samouprava dok se investicije u unapređenje energetske efikasnosti finansiraju iz različitih izvora.

Energija se u ovim objektima troši da bi deci i onima koji o njima brinu bilo moguće da borave i rade u zdravom okruženju.

Da li ste znali da je Vlada Republike Srbije propisala preporučene vrednosti za potrošnju energije u školama?

Važno je napomenuti da su škole i vrtići jedine ustanove u čijem upravljanju direktno učestvuju korisnici (predstavnici roditelja).

Prosečna starost objekata je oko 50 godina, a procenjene ekonomski isplative uštede u potrošnji energije iznose 383,400 MWh na godišnjem nivou.

Niko u lancu odgovornosti od ministra do domara nije zadužen da prati nivo troškova za energiju, temperaturu, vlažnost ili kvalitet vazduha u prostorijama. Vrednovanje rada škola nije zasnovano na kriterijuma koji su vezani za energiju ili kvalitet vazduha.

Za tekuće troškove za energiju u ovim objektima lokalne samouprave izdvajaju i preko 4% svojih budžeta.

ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE USTANOVE

Oko 1600 institucija obavlja poslove brige o deci, osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Ove aktivnosti se obavljaju u preko 6000 objekata širom Srbije.

Novac za energetske potrebe za ove objekte se izdvaja u budžetima lokalnih samouprava dok se investicije u unapređenje energetske efikasnosti finansiraju iz različitih izvora.

Energija se u ovim objektima troši da bi deci i onima koji o njima brinu bilo moguće da borave i rade u zdravom okruženju.

Da li ste znali da je Vlada Republike Srbije propisala preporučene vrednosti za potrošnju energije u školama?

Važno je napomenuti da su škole i vrtići jedine ustanove u čijem upravljanju direktno učestvuju korisnici (predstavnici roditelja).

Prosečna starost objekata je oko 50 godina, a procenjene ekonomski isplative uštede u potrošnji energije iznose 383,400 MWh na godišnjem nivou.

Niko u lancu odgovornosti od ministra do domara nije zadužen da prati nivo troškova za energiju, temperaturu, vlažnost ili kvalitet vazduha u prostorijama. Vrednovanje rada škola nije zasnovano na kriterijuma koji su vezani za energiju ili kvalitet vazduha.

Za tekuće troškove za energiju u ovim objektima lokalne samouprave izdvajaju i preko 4% svojih budžeta.

Kako unaprediti ovo stanje?

U svakoj od pet navedenih faza, Mreža dobre energije vam može pružiti podršku.

 • Identifikacija projekata

  Javite se da vam pomognemo da odgovorite na sledeća pitanja: • Kakav je kvalitet unutrašnjeg vazduha u našim prostorijama? • Kolika je naša potrošnja energije i koliko za nju plaćamo? • Da li je to mnogo? Ako postoji prostor za unapređenje stanja u većem broju zgrada, kojim redom da pristupamo unapređenju.

 • Priprema projekata

  Kada nedvosmisleno ustanovimo da je potrebno da unapredimo situaciju neophodno je osmisliti akciju koja donosi najveće javne koristi sa najmanjim ulaganjima. Mreža dobre energije je tu da vam pomogne!

 • Nabavka projekta

  Utvrdili smo da je potrebno unapređenje, znamo kako da ga postignemo, potrebno je naći one koji imaju opremu i znanje da nam u tome pomognu. Osmišljavanje dobre nabavke kotlova, klima uređaja, ili dobre nabavke za kvalitetne izvođače radova nije jednostavno. U Mreži dobre energije imate prijatelje koji su spremni da vam pomognu i u ovom koraku ka rešenju.

 • Sprovođenje projekata

  Obezbedili ste stručni nadzor nad izvođačima projekta koji će unaprediti stanje u školi u kojoj vaša deca uče. Iskusni ljudi u Mreži dobre energije su tu da pomognu i vama i njima i izvođačima da izbegnete greške koje su drugi napravili i dobijete najviše za novac poreskih obveznika.

 • Praćenje sprovođenja i verifikacija rezultata

  Kako bismo stvorili bazu informacija koja će nam i u budućnosti pomagati, potrebno je da nastavimo da pratimo kvalitet vazduha u objektu, potrošnju i cenu energije koja obezbeđuje taj kvalitet. Koristeći naš informacioni sistem moći ćete lako i brzo da pribavite podatke koji će vam u tome pomoći.

Kako unaprediti ovo stanje?

U svakoj od pet navedenih faza, Mreža dobre energije vam može pružiti podršku.

Identifikacija projekata

Javite se da vam pomognemo da odgovorite na sledeća pitanja:
• Kakav je kvalitet unutrašnjeg vazduha u našim prostorijama?
• Kolika je naša potrošnja energije i koliko za nju plaćamo?
• Da li je to mnogo?

Ako postoji prostor za unapređenje stanja u većem broju zgrada, kojim redom da pristupamo unapređenju.

Priprema projekata

Kada nedvosmisleno ustanovimo da je potrebno da unapredimo situaciju neophodno je osmisliti akciju koja donosi najveće javne koristi sa najmanjim ulaganjima. Mreža dobre energije je tu da vam pomogne!

Nabavka projekta

Utvrdili smo da je potrebno unapređenje, znamo kako da ga postignemo, potrebno je naći one koji imaju opremu i znanje da nam u tome pomognu. Osmišljavanje dobre nabavke kotlova, klima uređaja, ili dobre nabavke za kvalitetne izvođače radova nije jednostavno. U Mreži dobre energije imate prijatelje koji su spremni da vam pomognu i u ovom koraku ka rešenju.

Sprovođenje projekata

Obezbedili ste stručni nadzor nad izvođačima projekta koji će unaprediti stanje u školi u kojoj vaša deca uče. Iskusni ljudi u Mreži dobre energije su tu da pomognu i vama i njima i izvođačima da izbegnete greške koje su drugi napravili i dobijete najviše za novac poreskih obveznika.

Praćenje sprovođenja i verifikacija rezultata

Kako bismo stvorili bazu informacija koja će nam i u budućnosti pomagati, potrebno je da nastavimo da pratimo kvalitet vazduha u objektu, potrošnju i cenu energije koja obezbeđuje taj kvalitet. Koristeći naš informacioni sistem moći ćete lako i brzo da pribavite podatke koji će vam u tome pomoći.

Koliko energije može da se potroši u školi?

TIPOVI POTROŠNJE

OSVETLJENJE

Dozvoljena godišnja potrošnja
električne energije u školama

500 kWh po odeljenju (jedna trećina
ako se koristi fluoroscentno osvetljenje)

PRIPREMA HRANE

1200 kWh po odeljenju

FUNKCIONISANJE
SISTEMA GREJANJA

360 KWh

DRUGE POTREBE

200 kWh

TIPOVI GREJANJA

SOPSTVENI SISTEM
GREJANJA NA TEČNO GORIVO

Jedna smena

12 litara po m2

Više smena

18 litara po m2

SOPSTVENI SISTEM
GREJANJA NA UGALJ

40 kg po m2

50 kg po m2

POJEDINAČNI UREĐAJI, UGALJ

50 kg po m2

60 kg po m2

POJEDINAČNI UREĐAJI, DRVO

0.07 po m2

0.10 po m2

Tipovi grejanja i odobrena potrošnja goriva za grejnu sezonu od 180 dana
( škole u planinskim oblastima i oblastima sa oštrijom klimom mogu da potroše
15% više goriva od propisanog )

Tipovi grejanja i odobrena potrošnja goriva za grejnu sezonu od 180 dana
( škole u planinskim oblastima i oblastima sa oštrijom klimom mogu da potroše
15% više goriva od propisanog )

.

DALJINSKO GREJANJE

Da bi postojanje daljinskog grejanja bilo ekonomski opravdano potrebno je da:

A Troškovi pružanja usluge daljinskog grejanja budu minimalni.

B Daljinsko grejanje cenom bude konkurentno drugim opcijama za grejanje prostora

Značajno poboljšanje energetske efikasnosti, korišćenje otpadne toplote na ekonomičan način (npr. iz elektrana ili iz industrije) kao i upotreba obnovljive energije (poput biomasa, energije sunca, toplotnih pumpi) neophodni su da bi sistemi daljinskog grejanja u Srbiji mogli da ispune uslove za održivi opstanak.

Sistemi daljinskog grejanja kakvi postoje danas u Srbiji ne mogu postati održivi. I danas, kada su cene gasa i nafte na istorijskim minimumu, ovi sistemi ne mogu da isporuče energiju koja je najjeftinija:

Da li znate da manje od 40% domaćinstava u Srbiji ima u stanu ili kući instalacije centralnog grejanja? Da li znate da je prosečan trošak za daljinsko grejanje koji uzima u obzir cene iz Beograda, Niša i Novog Sada i veličine grejanog prostora u tim gradovima veći od svih drugih najčešće korišćenih opcija za grejanje?

Troškovi daljinskog grejanja treba da uključuju i fiksne troškove. Postoji nekoliko mogućnosti za jeftinije grejanje uključujući i mogućnosti sa malim negativnim uticajima na životnu sredinu. Tu smo da vam pomognemo da izaberete najbolju opciju.

Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu


Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija

+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366

sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Linkovi

Pratite nas

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu

Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Linkovi

Pratite nas

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu