Šta će biti s kućom?

Niskoenergetske kuće Niskoenergetske kuće temelj su primene održive gradnje, počevši od građevinskog materijala čija proizvodnja ne opterećuje okolinu, preko njihove energetske efikasnosti i racionalnog trošenja energenata tokom životnog veka, pa sve do racionalnog...

Imamo ogroman problem sa očajnim kvalitetom vazduha gotovo svuda, osim tamo gde merenje ne radi

Agencija za zaštitu životne sredine je objavila Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji u 2018. godini. Imamo ogroman problem sa očajnim kvalitetom vazduha gotovo svuda, osim tamo gde merenje ne radi. Najveći problem je zagađenje suspendovanim...

Upravljanje otpadom? Šta mi teško?!

Ako imaš dobru energiju?

Šta Vi imate zajedničko sa građanima Bačkog Monoštora?

U viziji Energetske unije ključna je uloga građana u energetskoj tranziciji. Građani će imati koristi od novih tehnologija koje će smanjiti njihove račune za energiju, Aktivno učešće građana u lokalnim zajednicama i njihovih predstavnika u lokalnim vlastima u razvoju...

,,Hej haj baš nas briga!” (Ne)Tačnost informacija

Tačnost informacija značajno povećava verovatnoću donošenja dobre odluke. Kada su u pitanju odluke sa snažnim uticajem na javni interes ova tačnost mora sve da nas interesuje. Ako su u pitanju odluke koje utiču na globalne javne interese, onda ova tačnost...

Nevidljivi milion

Sagorevanje ogrevnog drveta proizvodi zagađenje, a ta činjenica se teško prihvata uzimajući u obzir da je to verovatno najstariji način grejanja koji ljudi koriste. Ipak, ne može se zanemariti zagađenje koje tako nastaje. Prošle godine smo pisali da, prema...

Ukoliko imate tačnije ili novije podatke za vašu lokalnu samoupravu javite nam se na sekretarijat@dobraenergija.org


Opština

Mreža dobre energije Vam pruža

Podršku strateškom i investicionom planiranju gradovima i opštinama u energetici.

Pomoć u ispunjavanju zakonskih obaveza.

Pomoć u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta.

Energetske preglede, izradu energetskih elaborata i energetsku sertifikaciju objekata (energetski pasoši).

Savetovanje na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Borbu protiv energetskog siromaštva.

NOVOSTI

MISIJA

Misija nam je da širimo dobru energiju. Želimo da smanjimo troškove energije, smanjimo zagađenje nastalo usled potrošnje i proizvodnje energije, u javnom sektoru na lokalnom nivou i smanjimo energetsko siromaštvo.

CILJEVI

Cilj nam je da Srbija, deluje u skladu sa EU okvirom za klimu i energiju za 2030. godinu i sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija za 2030. godinu, a naročito sa ciljevima 7 (obnovljiva i dostupna energija), 11 (održivi gradovi i zajednice) i 13 (akcija za klimu).

JAVITE NAM SE

Ako ste predsednica ili predsednik opštine, energetska menadžerka ili energetski menadžer, direktor ili direktorka centra za socijalni rad, član organizacije civilnog društva, proizvođač opreme, bankar, građanin ili građanka u potrazi za održivim energetskim rešenjima.

021 30 11 545 | 069 47 37 366 | 069 57 37 366

MISIJA

Misija nam je da širimo dobru energiju. Želimo da smanjimo troškove energije, smanjimo zagađenje nastalo usled potrošnje i proizvodnje energije, u javnom sektoru na lokalnom nivou i smanjimo energetsko siromaštvo.

CILJEVI

Cilj nam je da Srbija, deluje u skladu sa EU okvirom za klimu i energiju za 2030. godinu i sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija za 2030. godinu, a naročito sa ciljevima 7 (obnovljiva i dostupna energija), 11 (održivi gradovi i zajednice) i 13 (akcija za klimu).

JAVITE NAM SE

Ako ste predsednica ili predsednik opštine, energetska menadžerka ili energetski menadžer, direktor ili direktorka centra za socijalni rad, član organizacije civilnog društva, proizvođač opreme, bankar, građanin ili građanka u potrazi za održivim energetskim rešenjima.

021 30 11 545 | 069 47 37 366 | 069 57 37 366

BLOG 

Robusno i efikasno do obnovljivih izvora energije

3.6.2013. autor/Mreža dobre energije

Kakav izvor energije predstavljaju obnovljivi izvori energije zapravo? Kako koji,  kako gde  i kako kad, bi bio odgovor koji je najpribližniji tačnom i koji ostavlja ušančene tabore sa obe strane linije razgraničenja poprilično nezadovoljnim. Pre svega oni su obnovljivi, sto podrazumeva da se obnavljaju brzinom kojom se i troše. A neki, kao što je biomasa, nekada nisu ni to, ako se ne koriste na odgovarajući način.  Detaljnije…

Željni uspeha

18.6.2016. Autor/Mreža dobre energije

“Znaš li Željko da preko svake planine postoji put? Šta je nama potrebno da pređemo preko naše planine?” “Nikola, ne znam šta nam je sve potrebno, ali počnimo sa onim što imamo”. U svom novom romanu Paolo Koeljo piše o… A u stvari, što bi rekli Čvarkov i Torbica, ne piše Paolo Koeljo. Iako me ne pitate, ja ću vam sada reći i ko su Željko i Nikola, i kakva je njihova planina i sa čim su to oni počeli. A ako pozovete odmah reći ću vam i kakve veze ima Evropska unija sa njima i oni sa njom. Detaljnije…

NAŠA MREŽA

Mrežu dobre energije čine RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Pokret gorana Vojvodine.

8 + 2 =

NAŠA MREŽA

Mrežu dobre energije čine RES fondacija, Beogradska otvorena škola i Pokret gorana Vojvodine.

6 + 8 =

Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu


Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija

+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366

sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Linkovi

Pratite nas

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu

Maršala Tita bb,
tržni centar “Bazar”,lokal br. 4
21460 Vrbas, Srbija
+381 (0)21 30 11 545
+381 (0)69 47 37 366
+381 (0)69 57 37 366
sekretarijat@dobraenergija.org

Newsletter

Prijavite se da
direktno primate
novosti od nas
u svoje sanduče.

Linkovi

Pratite nas

Forum

Priključite se
dobroj energiji
i na forumu