POTROŠNJA ENERGIJE I IZDACI

PROCENAT RASHODA

  JAVNI OBJEKTI

Uprava za trezor:
Registar korisnika javnih sredstava

Republički zavod za statistiku:
„Opštine i regioni u Republici Srbiji“

TIP ENERGENTA

POTROŠNJA ENERGIJE I IZDACI

EMISIJE CO2

Električna energija
Prirodni gas
Tečna fosilna goriva
Čvrsta fosilna goriva
Biomasa

Daljinsko grejanje

Javna rasveta

• Odluka o budžetu
• Odluka o završnom računu budžeta
• Dokumentacija o sprovedenim javnim nabavkama
• Lokalni energetski planovi i programi

Finansijski planovi i Izveštaji o radu toplana i javnih preduzeća zaduženih za pružanje usluge daljinskog grejanja

Finansijski planovi i Izveštaji o radu javnog preduzeća zaduženog za pružanje usluge javne rasvete

Lokalni energetski planovi i programi

UPUTSTVO ZA PRETRAŽIVANJE

ODLUKA O BUDŽETU / ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA

Prikaz ovih dokumenata nije ujednačen, tako da je njihovom proučavanju potrebno pristupiti sa posebnom pažnjom.

 

Troškovi za energiju i energente obično predstavljaju najveći deo troškova koji potpadaju pod Ekonomske klasifikacije:
421000 – stalni troškovi
i 422000 – troškovi putovanja.
Važne ekonomske klasifikacije su još:
451000– subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i 454000 – subvencije privatnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
Funkcionalne klasifikacije:
640 – ulična rasveta
911 – predškolsko obrazovanje
912 – osnovno obrazovanje

920 – srednje obrazovanje
810– usluge rekreacije i sporta
721 – opšte medicinske usluge
436 – ostala energija
510 – upravljanje otpadom
451 – drumski prevoz
630 – vodosnabdevanje
IZVEŠTAJI JAVNIH PREDUZEĆA
Finansijski planovi i Izveštaji o radu javnih preduzeća posebno su važan izvor informacija kada su u pitanju troškovi za pružanje usluge daljinskog grejanja i javna rasveta. Javna preduzeća zakonom su obavezana na objavljivanje ovih dokumenata na svojim Internet stranicama. U ovim dokumentima nalaze se brojni značajni podaci o potrošnji energije, kao i troškovima za energiju i energente. Primeri za prikaz troškova:

• Tabele bilansa prihoda i rashoda
• Prikaz potrošnje električne energije
• Prikaz troškova za energiju

DOKUMENTI SPROVEDENIM JAVNIM NABAVKAMA
Usluge:
• Usluge u oblasti energetike
• Usluge kopnenog saobraćaja
• Arhitektonske usluge
• Inženjerske usluge
Dobra:
• Dobra u oblasti energetike
• Goriva i maziva
Radovi:
Informacije o potrošnji energije i energenata, kao i izdacima mogu se nalaziti u bilo kom od dokumenata - Konkursnoj dokumentaciji ili Odluci o dodeli ugovora.
LOKALNI ENERGETSKI PLANOVI I PROGRAMI

Tabele potrošnje električne energije
Pregled energije i drugih relevantnih karakteristika javnih zgrada
Pregled godišnjih vrednosti osnovnih indikatora potrošnje električne i toplotne energije
Pregled javne rasvete

  JAVNI OBJEKTI

POTROŠNJA ENERGIJE I IZDACI

Uprava za trezor:
Registar korisnika javnih sredstava

PROCENAT RASHODA

Republički zavod za statistiku:
„Opštine i regioni u Republici Srbiji“

TIP ENERGENTA

Električna energija

Prirodni gas

Tečna fosilna goriva

Čvrsta fosilna goriva

Biomasa

Daljinsko grejanje

Javna rasveta